DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ
 
  

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą buvo įtraukti 62929 asmenys. Jurbarko rajone tokių asmenų – 445. Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymui, nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos. Tie asmenys, kurie iki 2018 m. sausio 1 d. buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą. 


Asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos, privalo kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją (miesto gyventojai kreipiasi į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, kaimo gyventojai kreipiasi į seniūnijas) ir pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

Šie asmenys nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, vaikai lanko darželį ar mokyklą, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir kt.) ir pateikę VĮ Registrų centro pažymą, kad tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpų ar pastatų, bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą toje savivaldybėje 12-ai mėnesių. Jei per nurodytą terminą šie asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktinės gyvenamosios vietos, jie privalės vėl kreiptis į savivaldybę su analogišku prašymu. Jei toks prašymas nebus pateiktas, tokie asmenys po 12-os mėnesių bus išbraukti iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos.

 

Pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, deklaravimo įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gavimo dienos praneša patalpos ar pastato savininkui apie tai, kad jam priklausančios patalpos ar pastato adresas yra nurodytas kaip vieta, kurioje faktiškai dažniausiai gyvena šiame prašyme nurodytas asmuo. Todėl asmenys, įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, privalės nurodyti savo faktinės gyvenamosios vietos savininko duomenis (vardą, pavardę, adresą).

 

Informacija teikiama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje bei seniūnijose.    KomentaraiParašykite komentarą

Slapyvardis*:
El. paštas:
Komentaras*: